Pielęgnacja boisk trawiastych

Główna Boiska od podstaw Usługi abonamentowe Systemy nawadniania Szkolenia Kontakt

Pielęgnacja boisk

Każdy zabieg pielęgnacyjny może przynieść murawie boiska tyle samo korzyści, co szkód, Żeby zapobiec degradacji murawy i stratom finansowym, a w najgorszym wypadku odwołaniu rozgrywek ze względu na zły stan darni, należy precyzyjne zaplanować zabiegi pielęgnacyjne.

O ile większość boisk jest do siebie podobnych, to tak naprawdę każde boisko jest inne i trzeba je traktować z uwzględnieniem jego Indywidualnych potrzeb. Można porównać to do pacjenta w szpitalu. By przystąpić do Jego leczenia, należy przeprowadzić dokładne badania! Zdiagnozować chorobę. Nie trzeba być lekarzem, żeby wiedzieć, że niewłaściwe stosowanie leków może bardziej zaszkodzić niż pomóc Podobnie jest z boiskami. Jeżeli występują na nich różne "dolegliwości'', nie można leczyć ich jednym, tym samym lekiem. Najważniejszymi i najczęstszymi zabiegami, które mają kluczowy wpływ na prawidłowy rozwój i zdrowie murawy są: KOSZENIE, PODLEWANIE i NAWOŻENIE. Każdy z tych zabiegów powinien być przeprowadzany w ściśle określonych odstępach czasu oraz według odpowiednich parametrów. Koszenie powinno być planowane na odpowiednią długość, uwzględniając terminy rozgrywek, porę roku, warunki atmosferyczne i wiele innych czynników. Planując podlewanie trzeba pamiętać na przykład o temperaturach panujących w poszczególnych miesiącach, o rodzajach nawozów, jakie należy stosować w danej chwili, rodzaju gleby I jej właściwości drenażowej itp. Przy nawożeniu musimy wziąć pod uwagę temperatury średnie dobowe i różnice temperatur pomiędzy dniem a nocą, występowanie chwastów, zakwaszenie gleby, intensywność opadów i poziom eksploatacji murawy.

Każdy z trzech podstawowych zabiegów powinien mieć swój własny indywidualny dla każdego boiska plan, według którego będzie przeprowadzany przez cały rok, poza okresem pozawegetacyjnym. Plany te powinny również uwzględniać przygotowanie boiska do zimy, a także "obudzenie" boiska przed okresem wegetacji. W czasach, gdy wysoka jakość murawy stała się standardem nawet najmniejszych klubów piłkarskich, plany koszenia, nawadniania i nawożenia stały się niezbędne do funkcjonowania każdego boiska. Połączeniem tych trzech planów, które uwzględniają się wzajemnie I ściśle ze sobą korelują nazywamy PROGRAMEM PIELĘGNACJI PŁYTY.

Kompleksowy program tworzony jest indywidualnie dla każdego boiska, w oparciu o przeprowadzoną wcześniej analizę jakości gleby, rozwoju systemu korzeniowego i liściennego, nawodnienia, warunków atmosferycznych i geograficznych, składu gatunkowego traw, występowania chwastów i szkodników. Program uwzględnia indywidualne potrzeby boiska związane z intensywnością jego eksploatacji.

Proponujemy Państwu kompleksowe usługi takie jak pielęgnacja lub regeneracja murawy boisk trawiastych, w skład których wchodzą zarówno zabiegi podstawowe (koszenie, nawożenie, montaż systemu nawadniania), jak i specjalne (aeracja, wertykulacja, piaskowanie). W ramach usług wykonujemy indywidualny dla każdego boiska Program Pielęgnacji Płyty w oparciu o analizy stanu jakości murawy, diagnozę problemów. W naszej ofercie znajdą Państwo ciekawy system abonamentowy, w którym przy współpracy trzyletniej lub pięcioletniej otrzymają Państwo system automatycznego nawadniania w bardzo dobrej cenie.